Kiểu dáng công nghiệp ngày càng được quan tâm

ngày càng có nhiều các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng bảo vệ các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp được an toàn trên thị trường, trong đó kiểu dáng công nghiệp là cái được quan tâm lớn hơn cả thương hiệu của doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp ra đời đã được đặt một thương hiệu, ví dụ như công ty tnhh Việt Tín, thì chữ Việt Tín đã là một thương hiệu và các doanh nghiệp khác không được đặt tên trùng với nhau nên mặc định đã được bảo hộ.

Gần đây dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Việt TÍn lại đắt hàng, cũng là do nhận thức của các doanh nghiệp về việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp an toàn sẽ giúp khách hàng là doanh nghiệp an tâm sáng tạo ra các sản phẩm mới nên đây có lẽ là một bước làm quan trọng cho các doanh nghiệp !

Chúc các bạn thành công !

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ô tô hôi mùi nhựa, mua ngay tinh dầu treo xe đi

Mệt mỏi cùng doanh nghiệp chờ đợi giấy phép công bố thực phẩm

Apple yêu cầu các cửa hàng Việt Nam ngưng dùng logo Apple trái phép