Thứ Hai, 9 tháng 12, 2013

Tư vấn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp

Việt Tín chúng tôi chuyên tư vấn đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp, với các chuyên viên chuyên tư vấn sở hữu trí tuệ và với sự am hiểu sâu sắc hệ thống pháp luật, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ đăng ký trong ngày, ngoài ra chúng tôi còn tư vấn cho bạn các vấn đề pháp lý liên quan.

Khách hàng khi sử dụng dịch vụ đăng ký độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ được tư vấn cặn kẽ các vấn đề pháp lý xung quanh việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi giúp bạn lập hồ sơ hoàn thành trong ngày và thay mặt bạn lên cơ quan nhà nước giao dịch.

Thông tin cần cung cấp cho việc đăng ký

  1. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
  2. Họ tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng;
  3. Tên của kiểu dáng (thể hiện đối tượng cần đăng ký);
  4. Phân loại của kiểu dáng cần đăng ký theo Phân loại quốc tế Locarno (nếu có thể);
  5. Nước ưu tiên, số đơn ưu tiên và ngày ưu tiên của đơn (trong trường hợp đơn có xin hưởng quyền ưu tiên).
Xem thêm:  http://viettinlaw.blogspot.com/2013/12/giup-doanh-nghiep-ngoai-ha-noi-ang-ky.html