Thứ Ba, 5 tháng 11, 2013

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Việt Tín

Xin giới thiệu với quý bạn và các vị dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi, một trong các dịch vụ rẻ nhất nhưng nhanh nhất, giúp bạn bảo vệ ngay ý tưởng của mình bằng cách đăng ký sớm được tên công ty. ngoài ra với chúng tôi bạn sẽ tiết kiệm được công sức giao dịch với cơ quan nhà nước và các vấn đề khác như sai hồ sơ bị phát sinh.

Chỉ từ 2 – 3 ngày làm việc là bạn đã có được Giấy phép kinh doanh + Mã số thuế + Con dấu.Thành lập công ty với đầy đủ hồ sơ trọn gói là dịch vụ lợi thế mang tính chất cốt lõi của Việt Tín tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, doanh nghiệp không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh của mình.

1.Khách hàng được tư vấn trước khi thành lập công ty :
  • Tư vấn lựa chọn mô hình và Cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp;
  • Tư vấn thủ tục và các giấy tờ cần thiết để thành lập công ty;
  • Tư vấn các điều kiện thành lập công ty , góp vốn và quản lý công ty;
  • Tư vấn về tỷ lệ góp vốn, phương thức góp vốn, quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
  • Tư vấn về Quyền và Nghĩa vụ của các Cổ đông;
  • Tư vấn lựa chọn ngành nghề và lĩnh vực hoạt động Kinh doanh;
  • Tư vấn về nghĩa vụ Thuế, Kê khai thuế sau thành lập đối với Nhà nước;
  • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.