Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Viettinlaw.com: Hợp đồng công bố sâm nhập khẩu đầu tiên

Viettinlaw.com: Hợp đồng công bố sâm nhập khẩu đầu tiên: Trong tuần này, Việt Tín lại nhận được một hợp đồng công bố sâm nhập khẩu từ Hàn Quốc, mặt hàng Sâm là một trong các mặt hàng được nhập khẩu nhiều vì bán chạy tại thị trường Việt Nam. […]