Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Tư vấn giải thể công ty cổ phần

Công ty cổ phần thường phức tạp trong quản lý công ty và thậm chí là giải thể, trong quá trình giải thể bạn phải liên hệ tới rất nhiều cổ đông và cơ quan nhà nước, quyết toán thuế cũng như lập hồ sơ khác để xin được giải thể, nếu bạn đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp !

Chúng tôi xin chia sẻ thông tin cần thiết để giải thể công ty như sau:

1, Trước khi tiến hành giải thể doanh nghiệp bên phải đăng trên 3 số báo liên tiếp với nội dung giải thể
2, Tiến hành thủ tục quyết toán thuế đối với Chi cục thuế nơi bạn đặt địa chỉ chủ sở chính
3, Tiến hành thanh lý tài sản và khóa mã tài khoản tại ngân hàng (Nếu không mở tài khoản tại ngân hàng thì không phải làm thủ tục này).
4, Sau khi tiến hành các thủ tục trên xong bạn làm 1 bộ hồ sơ gồm:
  • Quyết định của hội đồng thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc quyết định của chủ sở hữu Công ty (Công ty TNHH 1 thành viên)
  • Biên bản họp hội đồng thành viên.
  • Thông báo vv giải thể
  • 3 tờ báo đăng v/v giải thể
  • Thông báo khóa mã số thuế
  • Biên bản thanh lý tài sản
  • Thông báo khóa mã tài khoản (Nếu có mở tài khoản)
  • Thông báo đóng mã số hải quan (Nếu có đăng ký xuât, nhập khẩu) (Tất cả giấy tờ trên nộp tại bộ phận 1 cửa thuộc phòng Đăng ký kinh doanh).
Sau khi giải quyết xong mọi thủ tục tại phòng ĐKKD bạn tiến hành hủy dấu tại cơ quan Công an.