Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Dịch vụ giải thể công ty của Việt Tín

Rất nhiều doanh nghiệp khi thành lập thì dễ nhưng giải thể thì lại vướng mắc các thủ tục hồ sơ, đơn giản là giải thể công ty không dễ, bạn phải làm việc với nhiều cơ quan nhà nước, nếu bạn đang vướng mắc điều gì hoặc thủ tục hồ sơ hãy liên hệ ngay tới Việt Tín, chúng tôi có nhiều chuyên viên chuyên tư vấn giải thể doanh nghiệp cho khách hàng nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm với chất lượng dịch vụ của chúng tôi !

Hồ sơ cần thiết để giải thể doanh nghiệp:

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp)
1- Quyết định của Chủ doanh nghiệp (nếu là DNTN), Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể doanh nghiệp;
2- Phụ lục về quyền và nghĩa vụ của Tổ thanh lý tài sản;
3- Ba số báo liên tiếp về việc giải thể doanh nghiệp đăng trên báo điện tử hoặc báo viết gồm các nội dung: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp ĐKKD …);
4- Xác nhận đã hoàn tất thủ tục khóa mã số thuế hoặc chưa đăng ký mã số thuế tại cơ quan quản lý thuế của doanh nghiệp (trường hợp chưa đăng ký mã số thuế);
5- Thông báo về việc thực hiện Quyết định giải thể (thông báo về việc thanh lý tài sản và các khoản công nợ);
6- Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng cổ đông (Nếu là công ty Cổ phần), Chủ sở hữu công ty (nếu là Công ty TNHH 1 thành viên) về việc thông qua quyết định giải thể Doanh nghiệp;
7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
9- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).