Thứ Ba, 24 tháng 9, 2013

Đăng ký logo công ty

Để giúp việc bảo vệ nhãn hiệu, thương hiệu cũng như logo của công ty quý vị được đơn giản hơn, chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký logo cho công ty ...

Đăng ký bản quyền logo công ty là việc quan trọng để bảo vệ và phát triển thương hiệu của công ty. Để thực hiện việc này bạn cần thực hiện 2 hồ sơ:

- Đăng ký bản quyền tác giả đối với loại hình mỹ thuật ứng dụng tại cục bản quyền tác giả, hồ sơ gồm có:
  • Tờ khai Đăng ký Bản quyền tác giả;
  • Mẫu tác phẩm;
  • CMND của tác giả hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty.
- Đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, hồ sơ gồm:
  • Tờ khai Đăng ký nhãn hiệu
  • Mẫu nhãn hiệu
  • CMND hoặc giấy chững nhận ĐKKD của công ty
  • Khi nộp đơn bạn phải nộp thêm phí ...

Việc làm hồ sơ này không khó, nhưng để điền đúng vào tờ khai thì đòi hỏi bạn phải có hiểu biết: cụ thể là việc tra cứu nhãn đã có ai đăng ký chưa, hay phân nhóm sản phẩm theo thỏa ước Nice.

Để có thể tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc Đăng ký, bạn cần có sự trợ giúp chuyên nghiệp.

Hãy liên hệ ngay tới Việt Tín để được tư vấn thêm về các vấn đề pháp lý liên quan ...